Netwerk Roze FNV

Over ons

Alle informatie over de Algemene LedenVergadering 2019 

Lees hier het laatste nieuws over de komende bestuursverkiezing in januari 2020:

Bestuursverkiezingen

 

NETWERK ROZE FNV

Het Netwerk Roze FNV is een sector-overstijgend samenwerkingsverband van de FNV dat werkt voor een veilig en prettig werkklimaat voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s). Het netwerk zet zich in voor voorkoming en bestrijding van discriminatie en bevordering van emancipatie.

We werken aan een veilig werkklimaat voor LHBTI’s, door ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden, uitsluiting of discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Ook in deze tijd kunnen veel mensen op hun werk nog steeds niet uitkomen voor hun seksuele identiteit en voorkeuren en komen negatieve opmerkingen van collega’s nog (te) vaak voor.

 

Samen sterk voor seksuele diversiteit, tegen uitsluiting of discriminatie

We delen informatie over problemen die LHBTI’s tegenkomen op de werkvloer en bij het zoeken naar werk vanwege hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit. We verzamelen voorbeelden van succesvolle aanpak van deze problemen en zorgen dat die kennis verspreid wordt. We werken aan een LHBTI-vriendelijk klimaat op scholen, bij de politie en de krijgsmacht, in de zorg en bij andere instellingen en bedrijven. Internationaal ondersteunen we vakbondsleden en vakbonden bij het opzetten van een LHBTI-netwerk en het voeren van LHBTI-beleid. Het Netwerk Roze FNV werkt samen met kaderleden, vakbondsbestuurders, adviseurs en juristen om zowel in individuele situaties als op collectief niveau met werkgevers en overheden het werkklimaat te verbeteren en om problemen in de toekomst te voorkomen.

 

Niet van gisteren

Het Netwerk Roze is ontstaan toen duidelijk werd dat een aantal bonden die eerder als zelfstandige bonden bij de FNV waren aangesloten, met de FNV zouden gaan fuseren. Maar het bouwt voort op de ervaringen die eerder in het LHBT vakbondswerk binnen FNV zijn opgedaan:  in onder andere de AOb, Abvakabo, Bondgenoten. de Politiebond en de AFMP (militair personeel).

Om (artikelen uit) de laatste uitgave van INZAKE – het blad van de Abvakabo homo/lesbische groep – uit december 2014 te downloaden, klik hier.

——————————————————————————-
 

bestuurstrio

 

Sinds 28 augustus 2015 heeft het Netwerk Roze FNV een nieuw bestuur. Twee vertrouwde gezichten (Jolanda van Gool [r] en Ger Rolsma [m], die tijdelijk als rompbestuur fungeerden) kregen een aanvulling met Diana Laats [l], waardoor er nu een volwaardig bestuur is. Bij acclamatie werden deze kandidaten in de Netwerkraad gekozen tot bestuur. Er was geen behoefte aan een schriftelijke stemming.

Dit betekent niet dat de zoektocht naar nieuwe bestuursleden wordt stopgezet. Aanvulling met nieuwe leden en verbreding van de culturele diversiteit is nog steeds een opdracht van de Netwerkraad naar het bestuur. Wie tips heeft of overweegt zelf tot het bestuur van het Netwerk toe te treden, wordt verzocht contact op te nemen met diversiteit@fnv.nl