Netwerk Roze FNV

AGENDA

2017

 • za
  21
  jan
  2017

  Seminar: internationaal vakbondswerk van onderop

  09:30 - 17:00 Volkshotel (Houtenzaal), Wibautstraat 150, Amsterdam

  TIE-Netherlands, de organisatie die in samenwerking met de FNV veel internationale vakbonds-uitwisselingsprojecten tot stand heeft weten te brengen, wordt eind 2016 opgeheven. Maar TIE sluit haar deuren niet zomaar. In dit slotseminar komen een aantal buitenlandse gasten én Nederlandse deelnemers/-neemsters aan de uitwisseling vertellen wat hun ervaringen zijn en hoe de uitwisseling doorwerkt. Het belooft een inspirerende dag te worden.
  Het Netwerk Roze werkt mee in de voorbereiding van de dag, en hoopt dan ook om samen met een van de Turkse counterparts de effecten van onze uitwisselingsprojecten met de Turkse (LGBT- en) vakbonden duidelijk te maken.

 • do
  26
  jan
  2017

  LET OP: Themamiddag verplaatst van 1 feb naar 1 maart!

  Met excuses voor het ongemak. Voor aanmeldingen op de themamiddag op 1 maart: diversiteit@fnv.nl 

 • za
  04
  feb
  2017

  Nationale conferentie over racisme en discriminatie

  10:30 - 18:00

  "Huis van de wijk", Chris Lebaustraat 4, 1062 DC Amsterdam

  plaatje met handen en tekst equality

   

  De Nationale Conferentie over Racisme en Discriminatie, mede georganiseerd door de FNV, richt zich op vragen als:

  • Hoe kunnen we of moeten we de politieke tendenzen in Europa en Nederland beschouwen?
  • Wat is er terecht gekomen van het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie van de Rijksoverheid?
  • Wat zeggen de partijprogramma’s voor de aanstaande verkiezingen over de bescherming van de fundamentele rechten van iedereen die in Nederland woont?

  Negen workshops (die deels tegelijkertijd plaatsvinden) gaan in op diverse aspecten van discriminatie en racisme. De bedoeling van de dag is om actiepunten te formuleren en concrete afspraken te maken. Het is noodzakelijk dat de sociale partners en de overheid in beweging komen om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van ongelijkheid, de strijd voor mensenrechten, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Acties en inzet van de diverse groepen mensenrechtenactivisten en vakbonden zijn hierbij een belangrijke inspiratiebron.

  Lees hier meer. Aanmeldingen en informatie: comite21maart@gmail.com of tel. 020 – 42 888 25.

 • vr
  10
  feb
  2017

  Netwerkraadsvergadering

  13:00 - 16:30

  FNV-gebouw Varrolaan 100, Utrecht

  De Netwerkraad is het beleidsbepalend orgaan binnen het Netwerk Roze. Tijdens de vergadering wordt teruggekeken op de acties en activiteiten van eerder en worden nieuwe gepland.

 • wo
  01
  mrt
  2017

  Frisse start 2017 en terugblik 2016

  14:30 - 18:00

  FNV-gebouw Varrolaan 100, Utrecht

  Een luchtige middag met serieus programma, waarbij we o.a. terugblikken op het Netwerk Roze in 2016 – een jaar met veel internationale activiteiten – en we bespreken hoe we de Regenboog-checklist voor cao’s beter kunnen gebruiken. We sluiten af met een borrel.
  Toegang geheel gratis.

  Wij gaan in overleg met cao-onderhandelaar Marco Ouwehand over de cao-regenboogchecklist!
  Wat zien jullie graag veranderen in de arbeidsvoorwaarden in cao’s; laat je stem horen.

  Ook vertelt Bregtje Visser van Stichting GenderTalent haar verhaal. Zij deelt met ons haar ervaringen op de werkvloer en doet aanbevelingen wat FNV beter kan.

  Meld je aan via diversiteit@fnv.nl onder vermelding van 1 maart bijeenkomst Netwerk Roze.

 • wo
  08
  mrt
  2017

  Internationale vrouwendag: #equalpay

  vanaf 10:00 u

  Den Haag, Plein 24

  Vrouwen krijgen nog steeds minder betaald dan mannen. De kloof op de arbeidsmarkt lijkt groter te worden, omdat vrouwen vaker onzekere flexcontracten hebben dan mannen. Op Internationale Vrouwendag, 8 maart, slaat de FNV alarm. We doen in Den Haag een oproep aan politieke partijen en werkgevers om de loonkloof te dichten.

  Vanaf 10:00 uur in Sociëteit De Witte aan Plein 24 (foto) vindt een debatbijeenkomst plaats met vrouwen uit verschillende sectoren, wetenschappers en politici. In 1970 bezetten de Dolle Mina’s de toen nog ‘herensociëteit’ om hun plek op te eisen.

  Om 12:00 uur wordt op Het Plein in Den Haag een mobiel kunstwerk van de Groningse kunstenaar Maria Koijck onthuld. FNV’ers overhandigen een manifest aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer, minister Jet Bussemaker, en (kandidaat-) Kamerleden van o.a. D66, PvdA, CDA, GroenLinks en Artikel1.

 • do
  09
  mrt
  2017

  Thema-avond Uitsluiting maakt ziek – Professionals vóór inclusie

  18:30 - 21:30

  College voor de Rechten van de Mens, Kleine Singel 1-3,  3572  CG Utrecht

  Wat voor effect heeft maatschappelijke uitsluiting van minderheden op hun geestelijke gezondheid?
  Mensen met een migratie-achtergrond, handicap of chronische ziekte lijken minder makkelijk hun weg te vinden in het maatschappelijk en arbeidsleven, maar ook gender, seksuele gerichtheid, religie of het vluchteling-zijn kunnen leiden tot sociale uitsluiting, minder ontwikkelingskansen, én tot aantasting van de geestelijke gezondheid. persoon loopt donkere tunnel in
  Hoe kunnen we voorkómen dat mensen naar de marge van de samenleving worden geschoven en daardoor ziek raken? Wat moet er op politiek en beleidsmatig terrein gebeuren? Welke rol kunnen psychiatrische organisaties spelen in het maatschappelijk debat?

  Deze vragen worden in een thema-avond besproken op 9 maart door:

  • Jenny Goldschmidt, voorzitter van de Coalitie voor Inclusie en emeritus hoogleraar Rechten van de Mens
  • Inke Schaap, vice-voorzitter van de Johannes Wier Stichting, gezondheidswetenschapper en verpleegkundige, docent Hogeschool van Amsterdam, aandachtsgebied vluchtelingen en asielzoekers
  • Cristina Vellinga, voorzitter van de sectie Interculturalisatie NIP
  • Maryanne Breijer, NIP Mensenrechten en Psychologie, avond-voorzitter
  • De bijeenkomst wordt georganiseerd door de projectgroep Mensenrechten en Psychologie (NIP), de afdeling Transculturele Psychiatrie (NVvP), sectie Interculturalisatie en het Netwerk Vluchtelingen.

  Aanmelden vooraf is nodig via dit formulier.

 • za
  18
  mrt
  2017

  Sta op tegen racisme en discriminatie

  13:00 - ca. 17:00

  Beursplein Amsterdam; eindpunt van de demonstratie bij de Dokwerker Amsterdam

  Samen met 80 andere organisaties gaat  het Comité 21 maart met de  FNV in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op zaterdag 18 maart de straat weer  op.

  We demonstreren tegen racisme en tegen discriminatie. In heel Europa staan die dag grote protesten gepland.

  Nederland heeft een racismeprobleem. In de aanloop naar de verkiezingen spelen politici bevolkingsgroepen tegen elkaar uit om de aandacht van het bezuinigingsbeleid af te leiden. Vluchtelingen worden teruggestuurd naar oorlogsgebied, maar krijgen tegelijkertijd de schuld van woningnood. Jongeren van kleur worden uitgesloten van de arbeidsmarkt. Voor velen is etnisch profileren en politiegeweld aan de orde van de dag. Mensen die in actie komen, zoals tegen Zwarte Piet, worden gecriminaliseerd.

  Nederland staat hierin niet op zich. Ook in andere landen zien we hoe racisme genormaliseerd wordt. Rechts-populistische en extreemrechtse partijen groeien op basis van hun zondebokpolitiek tegenover moslims en vluchtelingen. 

  Wij zeggen nee tegen islamofobie en antisemitisme! Gelijkwaardigheid staat ook op andere vlakken onder druk: vrouwen verdienen structureel minder dan mannen, zelfmoordcijfers onder transgenders zijn schokkend hoog en voor mensen met een beperking is de toegankelijkheid nog steeds niet optimaal.   Op de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie gaan we daarom, tegelijk met mensen over de hele wereld, de straat op. We maken een vuist tegen extreem-rechts, racisme en elke vorm van discriminatie. Samen maken we ons   hard voor een inclusief en divers Nederland. De demonstratie op 18 maart start om 13.00 uur op het Beursplein. We lopen van daaruit samen naar de Dokwerker. Aansluitend, om ongeveer 14.30 uur, zal bij de Dokwerker een grote manifestatie plaatsvinden.

   

 • vr
  24
  mrt
  2017

  Netwerkraadsvergadering

  13:00 - 16:30

  FNV-gebouw Varrolaan 100, Utrecht

  De Netwerkraad is het beleidsbepalend orgaan binnen het Netwerk Roze. Tijdens de vergadering wordt teruggekeken op de acties en activiteiten van eerder en worden nieuwe gepland.

 • do
  30
  mrt
  2017

  Film: The Man Who Drove with Mandela

  21:00 u

  Filmtheater De Uitkijk, Prinsengracht 452, Amsterdam

  (N.B. Geen activiteit van Netwerk Roze FNV, maar waarschijnlijk wél interessant:)


  Toen Nelson Mandela in 1962 na een kort verblijf in het buitenland weer terugkeerde naar Zuid-Afrika, werd hij gezocht door de apartheidsregering. Mandela is over de grens gesmokkeld als chauffeur van een witte, rijke man. Deze man was Cecil Williams, een van de meest vooraanstaande activisten ten tijde van de apartheid. De film is een portret van Williams; een witte, homoseksuele activist en theatermaker.

  In The Man Who Drove with Mandela van Greta Schiller wordt Williams’ portret gemaakt aan de hand van interviews met vrienden van Williams, waaronder Nelson Mandela zelf, archiefbeelden uit Johannesburg en geënsceneerde monologen die door Corin Redgrave voorgedragen worden. Opgegroeid in een welgesteld gezin, heeft Williams een belangrijke rol gespeeld in Zuid-Afrika in de strijd tegen de ongelijkheid in het land.

  De film zal is Engels gesproken, met Nederlandse ondertiteling, en zal ingeleid worden door Bart Luirink, eindredacteur van het Zuid Afrika Magazine (ZAM). Luirink verschijnt veelvuldig in de media, paneldiscussies en lezingen als het gaat over de ontwikkeling van Zuid-Afrika. Reserveringen via de website van De Uitkijk.

 • vr
  12
  mei
  2017

  Netwerkraadsvergadering

  13:00 - 16:30

  FNV-gebouw Varrolaan 100, Utrecht

  De Netwerkraad is het beleidsbepalend orgaan binnen het Netwerk Roze. Tijdens de vergadering wordt teruggekeken op de acties en activiteiten van eerder en worden nieuwe gepland.

 • vr
  09
  jun
  2017

  Netwerkraadsvergadering

  13:00 - 16:30 FNV Utrecht

  De Netwerkraad is het beleidsbepalend orgaan binnen het Netwerk Roze. Tijdens de vergadering wordt teruggekeken op de acties en activiteiten van eerder en worden nieuwe gepland.

 • di
  20
  jun
  2017

  Erkenning van meer dan twee ouders: uitgangspunten en consequenties

  19:30 - 21:30

  Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam, vlakbij het Centraal Station Amsterdam (hoofduitgang).

  Vrouwenstellen en mannenstellen kunnen in Nederland huwen en kinderen opvoeden. Ook binnen andere vormen van relaties worden kinderen opgevoed. Maar als het gaat om ouderschap gaat de wet nog steeds uit van twee ouders. Zo ontstaan eerste- en tweederangs ouders. Uiteindelijk zijn de kinderen de dupe van deze situatie en het is tijd om daar wat aan te doen. Er liggen voorstellen voor wetswijzing; het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer zullen daarmee aan de slag moeten gaan.

  Waar lopen mensen tegenaan? Wat zijn de consequenties als we nietsdoen? Wat kunnen we van andere landen leren? Wat moet er zo snel mogelijk geregeld worden? Wat moet de wetgever doen en wat de vakbond? 
  De commissie ‘Herijking ouderschap’ onder leiding van Aleid Wolfsen heeft een paar maanden terug een advies uitgebracht. Hij komt over zijn voorstellen vertellen.

  Vanuit de FNV wordt ingegaan op de consequenties voor cao’s.

  Hans Warmerdam en zijn dochter en andere gasten vertellen over de problemen die zij aan den lijve (hebben) ervaren bij de opvoeding door meer dan twee ouders.

  Want we verzamelen vooral de verhalen over hoe en waarom de regels nu moeten worden aangepast. 

  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Netwerk Roze FNV in samenwerking met het PvdA Netwerk Roze, RozeLinks en Gay66. Aanmelden graag via diversiteit@fnv.nl.

 • vr
  23
  jun
  2017

  LGBTalks

  vanaf 17:00 u (deur gaat open om 16:00 uur)

  Willem Twee Concertzaal, Bernardstraat 4, ’s Hertogenbosch (website Willem Twee concertzaal). Entree gratis.

  Net als voorgaande jaren organiseert het Netwerk Roze FNV voorafgaand aan de ‘Roze Zaterdag’ de talkshow “LGBTalks” over werk, LHBTI-onderwerpen en over de mensen daarachter. Onze gasten dit jaar?

  • Irene Hemelaar (47 jr.): Tot voor kort directeur emancipatie van de Gay Pride, de grootste jaarlijks terugkerende manifestatie voor gelijke rechten van LHBTI’s. Irene Hemelaar werkt als ondernemer, zangeres, stemcoach en is bovendien trainer en adviseur bij de Kaderacademie van de FNV. Meer over Irene: klik hier.
  • Bastiaan Meijer ( 19 jr.): Voorzitter van Young and United, bestuurslid FNV Jong en student International Public Management.

  Uiteraard gaan wij je nog gaan verrassen met een derde gast. Daarnaast is er natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, muzikale omlijsting. Dit keer een optreden van Sjors van de Panne: wellicht bij je bekend van de talentenjacht The Voice of Holland. Natuurlijk regelen wij ook een drankje en een versnapering. Dagvoorzitter Esther Wouters zal de LGBTalks op haar eigen wijze begeleiden. We verwelkomen iedereen met veel plezier, lid of niet-lid, met welke gerichtheid, geaardheid, met welke genderidentiteit of genderexpressie dan ook.

 • za
  24
  jun
  2017

  Roze Zaterdag Den Bosch (en Oss)

  vanaf ca. 10:00 u

  (diverse locaties: parade op de Binnendieze en het Bossche Broek, infomarkt nog niet bekend)

  De Roze Zaterdag is een gelegenheid om ons te laten zien en om gezien te worden. Meer informatie binnenkort!

 • vr
  01
  sep
  2017

  Netwerkraadsvergadering

  13:00 - 16:30 FNV Utrecht

  De Netwerkraad is het beleidsbepalend orgaan binnen het Netwerk Roze. Tijdens de vergadering wordt teruggekeken op de acties en activiteiten van eerder en worden nieuwe gepland.

 • vr
  20
  okt
  2017

  Netwerkraadsvergadering (onder voorbehoud)

  13:00 - 16:30

  FNV Utrecht

  De Netwerkraad is het beleidsbepalend orgaan binnen het Netwerk Roze. Tijdens de vergadering wordt teruggekeken op de acties en activiteiten van eerder en worden nieuwe gepland.

 • vr
  24
  nov
  2017

  Netwerkraadsvergadering

  13:00 - 16:30 FNV Utrecht

  De Netwerkraad is het beleidsbepalend orgaan binnen het Netwerk Roze. Tijdens de vergadering wordt teruggekeken op de acties en activiteiten van eerder en worden nieuwe gepland.

 • vr
  01
  dec
  2017

  Netwerkraad

  13.00-16.30

  Varrolaan 100 Utrecht

  beleidsbijeenkomst netwerk  FNV roze