Netwerk Roze FNV

FNV verbreekt banden met Stichting GenderTalent

In 2016 werd de Stichting GenderTalent opgericht in een samenwerking tussen Transgender Netwerk Nederland, de FNV en COC Nederland. Doel van de Stichting was het begeleiden naar werk van trans personen. Vanuit de FNV was er een vertegenwoordiging in de Raad van Toezicht via het Netwerk Roze FNV.

De FNV ondersteunde de doelstellingen van de Stichting omdat deze een bijdrage leverde aan fatsoenlijk werk voor een groep mensen die veel discriminatie en uitsluiting ervaart op de arbeidsmarkt.

Halverwege 2018 werd besloten een meer commercieel beleid te gaan voeren waarop de FNV besloot haar ondersteuning in te trekken.

De FNV en het Netwerk Roze FNV heeft dan ook geen enkele bemoeienis meer met de Stichting Gendertalent en is nooit op wat voor manier dan ook betrokken geweest bij de Stichting Genderwende of de daaraan verbonden bedrijven.

Vanzelfsprekend blijft de FNV zich inzetten voor het verbeteren van de positie van trans personen op de arbeidsmarkt.