Netwerk Roze FNV

Bestuursverkiezingen 2020

Op 15 augustus 2019 was de zittingstermijn van het Bestuur van het Netwerk verlopen.  Vanzelfsprekend dankt het Netwerk het bestuur van de afgelopen 4 jaar: Ger Rolsma (voorzitter), Diana Laats (secretaris), Peter Mekers (interim secretaris) en Jolanda van Gool (lid)  voor hun inzet.

Tijdens de Netwerkraad van 6 september 2019 is er uitgebreid gesproken over de toekomst.

Besloten is om op 20 november 2019 een Algemene Leden Vergadering te houden, waar naast het NetwerkReglement ook het verkiezingsreglement wordt vastgesteld. Na vaststellen van de reglementen begint dan ook de verkiezingsprocedure, werven van kandidaten, toetsing van de kandidaten, waarna we op 24 januari een nieuw bestuur hebben.

Tot die tijd is besloten te werken met een interim bestuur, bestaande uit Peter Mekers en Jolanda van Gool.

Meer info over de Algemene Leden Vergadering volgt spoedig, maar zet 20 november vast in je agenda.